English | Español | Nederlands

Windopbrengstverwachtingen

Onze windverwachtingen gelden als gemiddelde over een gebied van ongeveer 10 x 10 km. Door orografie, bodemgesteldheid, vegetatie en bebouwing (waaronder andere windmolens) kunnen er binnen een dergelijk gebied significante variaties in de windsnelheid en -richting ontstaan. Aeolis heeft het systeem Scirocco ontwikkeld waarmee rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden. Op grond van historische productiegegevens (uurlijkse data), leert Scirocco de relatie tussen windverwachting en windopbrengt. Deze relaties worden gebruikt om in een operationele omgeving direct een windopbrengstverwaching op te stellen.

scirocco

De Scirocco windopbrengst verwachting wordt aangeboden tegen een tarief dat afhankelijk is van het opgestelde vermogen. Indien reeds windverwachtingen worden afgenomen bieden wij de windopbrengstverwachting zonder meerkosten aan gedurende een testperiode van 6 maanden. Wij hebben er vertrouwen in dat u de Scirocco windopbrengstverwachtingen na de testperiode wilt aanhouden.

Meer informatie over Scirocco > download brochure (Engels)