English | Español | Nederlands

Wind assessments

De economische haalbaarheid van een windpark is onder andere afhankelijk van de te verwachten elektriciteitsopbrengst. Voor langjarige opbrengstverwachtingen kunt u terecht bij Aeolis Forecasting Services. Het windaanbod wordt berekend met WASP op basis van lokale ruwheidskaarten en windklimaatmodellen. Afhankelijk van de windrichting en de parkorientatie worden de parkverliezen berekend. Met het windaanbod en de parkverliezen kan de verwachte netto jaarproductie worden berekend. Met behulp van modelanalyses zal er ook inzicht gegeven worden in de spreiding die kan optreden in de productieverwachting.


Meer informatie (pdf) >