English | Español | Nederlands

Solar power assessments

De haalbaarheid van zonne-energie centrales is afhankelijk van de verwachte opbrengst. De opbrengst is het resultaat van de configuratie en het klimaat op de gekozen lokatie.

irradiantie en satelliet beelden

Door satellietbeelden te gebruiken in combinatie met stralingsmetingen op nabijgelegen meteostations is het mogelijk om de lokale irradiantie vast te stellen. De aarde wordt iedere 15 minuten gefotografeerd. Deze plaatjes geven een helder beeld van de bewolking op de gekozen lokatie en een nabijgelegen meteostation. Een uitgebreide database van satellietbeelden in combinatie met kennis over straling kunnen voorzien in een bruikbare schatting van het stralingsklimaat op vrijwel iedere lokatie, zonder de noodzaak van een uitgebreide meetcampagne. Indien nodig kan een korte meetcampagne bijdragen aan de nauwkeurigheid van de schatting.

paneel orientatie

De opbrengst hangt ook af van de orientatie van de panelen. We kunnen de opbrengst van zowel vaste panelen als panele die op een zonnevolger zijn gemonteerd vaststellen.